Ανακοινώσεις

 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

  Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί σε 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ356Β/2009).

  Η παρακολούθηση  της ποιότηταςτων υδάτων κολύμβησης για την περίοδο 2017 έως 2023 θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την ένταξη της πράξης "Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

  Αναλυτικά, τα 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτυπώνονται στον κατωτέρω χάρτη

   

   

   

   

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάρτιος 14, 2017
 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016

  Ηπαρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στον κατωτέρω χάρτη καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2016

     

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2015

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2015 σε 1.508 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.542 σημείων που παρακολουθήθηκαν, καθώς το 2015 εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά 34 νέα σημεία.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2012-2015), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.542 σημεία εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1.499 σημεία (99,40%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 9 σημεία (0.60%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2015 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2015 αποτυπώνεται στον κατωτέρω χάρτη.

   

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016
 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου 2016

  Δημοσιεύτηκε η  υπ΄αριθμ. οικ.125671/18-5-2016 απόφαση σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2016.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 26, 2016
 • Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος ιστοτόπου

  Επιλύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα στον ιστότοπο και είναι  πλέον εφικτή η εκτύπωση της αγγλικής εκδοχής των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Ημερομηνία: 
  Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2015
 • Αγγλική έκδοση δελτίων δειγματοληψίας

  Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην αγγλική εκδοχή των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ελληνική εκδοχή των αποτελεσμάτων  έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Αύγουστος 11, 2015
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 1.518 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.540 σημείων που παρακολουθήθηκαν, καθώς το 2014 εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά 22 νέα σημεία.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2011-2014), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.540 σημεία εκ των οποίων τα 1.538 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1.495 σημεία (98,48%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 23 σημεία (1,52%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2014 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr. Στην ιστοσελίδα επίσης περιέχονται ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία.

  Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:

  «Η ποιότητα των νερών των θαλασσών αλλά και των λιμνών μας είναι γνωστή και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται με επιστημονικά άρτιο τρόπο με τις ετήσιες εκθέσεις που προετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ και τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Μέριμνα και υποχρέωση όλων μας, Πολιτείας και πολιτών, είναι να προστατεύουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε για πάντα την ποιότητα των νερών μας.»

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 24, 2015
 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2015

  Δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 100814/8-05-2015 σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2015.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 14, 2015
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης των ακτών Αγυιά, Δάφνη, Μποζαΐτικα του Δήμου Πατρέων για τη κολυμβητική περίοδο του 2014

  Με αναφορά στην πρόσφατη αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ετήσιας έκθεσης για το 2013, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις ακτές Αγυιά, Δάφνη και Μποζαΐτικα του Δήμου Πατρέων που χαρακτηρίστηκαν ως ανεπαρκούς ποιότητας. Τα αποτελέσματα οφείλονται στις υψηλές συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων που παρατηρήθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του έτους 2010 και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των σημείων και στην κολυμβητική περίοδο του 2013, ενώ η ποιότητα των υδάτων εμφανίζει συνεχή βελτίωση τα έτη που ακολούθησαν 2011, 2012 και 2013. Με το παρόν έγγραφο ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και ο Δήμος Πατρέων ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουομένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (σύσταση για απαγόρευση κολύμβησης) για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο του 2014. Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

  Ημερομηνία: 
  Δευτέρα, Ιούνιος 30, 2014
 • Ανακοίνωση για αναμόρφωση δικτύου

  Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προχώρησε στην αναδιαμόρφωση του μητρώου υδάτων κολύμβησης ανά περιφέρεια και αντιστοίχως το δίκτυο παρακολούθησης των κολυμβητικών ακτών.

  Η βασική αρχή της αναδιαμόρφωσης του μητρώου των κολυμβητικών ακτών είναι η  αντιστοίχηση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC. Σύμφωνα με την αρχή  αυτή, μια ακτή που παρακολουθείται σε περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλέον  αντιπροσωπευτικό σημείο. Σε περιπτώσεις ακτών μεγάλου μήκους που εμφανίζουν ποικίλες και με αυξημένες πιέσεις ρύπανσης κατά μήκος τους οι οποίες να δικαιολογούν την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων παρακολούθησης έγινε η παραδοχή κατ΄ αρχήν να διατηρούνται τα περισσότερα του ενός αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας - παρακολούθησης με την ταυτόχρονη δημιουργία χωριστών ακτών (δημιουργία δύο ανεξάρτητων πολυγώνων - ακτών).

  Το αναδιαμορφωμένο προς εφαρμογή τη διετία 2014-2015 μητρώο, εμφανίζεται στους συνδέσμους  που ακολουθούν :

  Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του δικτύου παρακολούθησης, τα σημεία δειγματοληψίας μετατοπίστηκαν σε πιο αντιπροσωπευτική θέση εντός της παρακολουθούμενης ακτής, διατηρώντας την ιστορικότητά τους. Η επιλογή της θέσης του σημείου, αλλά και γενικότερα της παρακολούθησης μιας ακτής, έγινε με βάση τα άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας, ήτοι:

  1. Το σημείο δειγματοληψίας να βρίσκεται στον τόπο των υδάτων κολύμβησης όπου αναμένεται:

  Α) το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων, ή
  Β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης

  και

  2. Όπου η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει επιβάλει μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδώσει μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης.

  Τέλος η λεκτική περιγραφή των σημείων παρακολούθησης έχει πλέον γεωγραφικό χαρακτήρα (π.χ. 100 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο σημείο είναι δυνατή, συμπληρωματικά της γεωγραφικής περιγραφής, να γίνεται και περιγραφή βάσει του χαρακτηριστικού γνωρίσματος.

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάιος 13, 2014

Σελίδες

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal