Περιστατικά βραχυπρόθεσμης ρύπανσης για την κολυμβητική περίοδο 2023

Για τη κολυμβητική περίοδο 2023 καταγράφονται επτά (7) περιστατικά βραχυπρόθεσμης ρύπανσης που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων δειγματοληψιών στο δίκτυο παρακολούθησης της χώρας. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται η περιφέρεια, ο κωδικός και το όνομα της ακτής, η ημερομηνία εμφάνισης του περιστατικού, καθώς και η ημερομηνία λήξης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Περιφέρεια Όνομα Ακτής Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας της Ακτής Ημερομηνία Έναρξης Βραχυπρόθεσμης Ρύπανσης Ημερομηνία Λήξης Βραχυπρόθεσμης Ρύπανσης
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ραψάνη 1 ELBW119012005101 20/8/2023 23/8/2023
Ραψάνη 2 ELBW119012013101 20/8/2023 23/8/2023
Ραψάνη 1 ELBW119012005101 17/9/2023 20/9/2023
Ραψάνη 2 ELBW119012013101 17/9/2023 20/9/2023
Νοτίου Αιγαίου Απόκριση ELBW149283101101 10/7/2023 14/7/2023
Ηπείρου Κρυονέρι ELBW059089071101 20/7/2023 23/7/2023
Θεσσαλίας Κάτω Λεχωνιά - Άγιος Μηνάς ELBW089105017101 14/10/2023 17/10/2023

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2023

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal