Ανακοινώσεις

 • Περιστατικά βραχυπρόθεσμης ρύπανσης για την κολυμβητική περίοδο 2023

  Για τη κολυμβητική περίοδο 2023 καταγράφονται επτά (7) περιστατικά βραχυπρόθεσμης ρύπανσης που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων δειγματοληψιών στο δίκτυο παρακολούθησης της χώρας. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται η περιφέρεια, ο κωδικός και το όνομα της ακτής, η ημερομηνία εμφάνισης του περιστατικού, καθώς και η ημερομηνία λήξης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

  Περιφέρεια Όνομα Ακτής Κωδικός Σημείου Δειγματοληψίας της Ακτής Ημερομηνία Έναρξης Βραχυπρόθεσμης Ρύπανσης Ημερομηνία Λήξης Βραχυπρόθεσμης Ρύπανσης
  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ραψάνη 1 ELBW119012005101 20/8/2023 23/8/2023
  Ραψάνη 2 ELBW119012013101 20/8/2023 23/8/2023
  Ραψάνη 1 ELBW119012005101 17/9/2023 20/9/2023
  Ραψάνη 2 ELBW119012013101 17/9/2023 20/9/2023
  Νοτίου Αιγαίου Απόκριση ELBW149283101101 10/7/2023 14/7/2023
  Ηπείρου Κρυονέρι ELBW059089071101 20/7/2023 23/7/2023
  Θεσσαλίας Κάτω Λεχωνιά - Άγιος Μηνάς ELBW089105017101 14/10/2023 17/10/2023

   

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2023
 • Έκθεση 2022

  Η έκθεση του 2022 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2022) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2019 – 2021), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

  Από το σύνολο των 1.682 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1.645, καθώς κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2022 δεν παρακολουθήθηκε ένα σημείο και δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ προκειμένου να αξιολογηθούν 36 νέα ύδατα κολύμβησης, που εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης το 2021. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2022 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 36 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής και καλής ποιότητας. Για τα 1507 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1624 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 17 σημεία ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», και βρίσκονται όλα σε παράκτια ύδατα.
  • 4 σημεία ταξινομούνται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 36 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.
  • 1 σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε.

   

  Έκθεση 2022

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Αύγουστος 3, 2023
 • Έκθεση 2021

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2021) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2018 – 2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
   
  Από το σύνολο των 1683 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1634, καθώς κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2021 δεν παρακολουθήθηκε ένα σημείο από τον Ιούνιο και μετά και δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ προκειμένου να αξιολογηθούν 48 νέα ύδατα κολύμβησης. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2021 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 48 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας.
  Για τα 1634 ύδατα κολύμβησης που έχουν αξιολογηθεί προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
   
  • Το σύνολο των 1634 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2 και 3).
  • Εξ αυτών 1612 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 21 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», και βρίσκονται όλα σε παράκτια ύδατα.
  • 1 χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας». 
  • 48 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.
  • 1 σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε
   

  Έκθεση 2021

   

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούνιος 30, 2022
 • Έκθεση 2020

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2020) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2017 – 2019), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
   
  Από το σύνολο των 1634 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1620, καθώς κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2020 δεν παρακολουθήθηκε ένα σημείο και δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ προκειμένου να αξιολογηθούν 13 νέα ύδατα κολύμβησης. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2020 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 13 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1620 ύδατα κολύμβησης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
   
  • Το σύνολο των 1620 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «καλής ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2).
  • Εξ αυτών 1586 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 3ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», και βρίσκονται όλα σε παράκτια ύδατα.
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 13 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.
  • 1 σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε.
   

  Έκθεση 2020

  Ημερομηνία: 
  Τετάρτη, Ιούνιος 30, 2021
 • Έκθεση 2019

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2019) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2016 – 2018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. 

  Από το σύνολο των 1634 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1595, καθώς την κολυμβητική περίοδο 2019 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 39 νέα ύδατα κολύμβησης, για τα οποία δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2019 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 39 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1595 ύδατα κολύμβησης που έχουν αξιολογηθεί προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Το σύνολο των 1595 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «καλής ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2).
  • Εξ αυτών 1564 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 31 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», εκ των οποίων το 1 βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα.
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 39 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.

  Έκθεση 2019

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Ιούνιος 30, 2020
 • Έκθεση 2018

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2018) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2015 – 2017), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.  

  Από το σύνολο των 1598 υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκαν τα 1568, καθώς την κολυμβητική περίοδο 2018 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 58 νέα ύδατα κολύμβησης, εκ των οποίων τα 30 νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν, καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα του έτους 2018 παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων στα 39 νέα ύδατα κολύμβησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1568 ύδατα κολύμβησης που έχουν αξιολογηθεί προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Το σύνολο των 1568 υδάτων κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία τουλάχιστον «καλής ποιότητας» (περιλαμβάνει τα σημεία των κατηγοριών 1 και 2).
  • Εξ αυτών 1550 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα.
  • 18 ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται στην κατηγορία «καλής ποιότητας», εκ των οποίων το 1 βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα.
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  • 30 νέα ύδατα κολύμβησης δεν αξιολογήθηκαν.

  Έκθεση 2018

  Ημερομηνία: 
  Κυριακή, Ιούνιος 30, 2019
 • Έκθεση 2016

  Η έκθεση του 2016 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2016) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2013 – 2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

  Από το σύνολο των 1542 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1507. Τα υπολειπόμενα 35 σημεία παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκαν καθώς τα 34 εξ αυτών εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά το έτος 2015 και δεν υπάρχουν ακόμη τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία (ελάχιστος αριθμός δειγμάτων) που απαιτεί η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Ένα σημείο παρακολούθησης δεν αξιολογήθηκε καθώς η παρακολούθηση του δεν ήταν δυνατή λόγω μη ασφαλούς προσβασιμότητας στην ακτή.

  Για τα 1507 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1496 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων 1495 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και ένα σε εσωτερικά ύδατα.
  • 10 σημεία ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων 9 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και ένα σε εσωτερικά ύδατα.
  • 1 σημείο ταξινομείται ως «καλής ποιότητας», το οποίο βρίσκεται σε παράκτια ύδατα.
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2016

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2016 σε 1.507 σημεία παρακολούθησης της χώρας, από το σύνολο των 1.542 σημείων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα παρακολούθησης για το έτος 2016. 34 νέα σημεία εντάχθηκαν το έτος 2015 στο πρόγραμμα παρακολούθησης για πρώτη φορά, γι αυτό δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση τους καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Ένα σημείο στη Λευκάδα δεν αξιολογήθηκε καθώς δεν παρακολουθήθηκε το 2016 λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην ακτή εξαιτίας κατολισθήσεων και αποκοπής τμημάτων στην δημοτική οδό προς την ακτή που δεν επηρεάζουν την ποιότητα των υδάτων και προκλήθηκαν από το σεισμό στη Λευκάδα στις 17 Νοεμβρίου 2015.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2013-2016), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει 1.542 σημεία εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Σύμφωνα με την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης από τα 1507 σημεία που αξιολογήθηκαν, 1.496 σημεία (99,27%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 10 σημεία (0.66%) ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», 1 σημείο (0.07%) ταξινομείται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο δεν ταξινομείται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2016 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2016 αποτυπώνεται στον κατωτέρω χάρτη.

   

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017
 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

  Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στoν κατωτέρω σύνδεσμο καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2017
   
   
   

   

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017
 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

  Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί σε 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ356Β/2009).

  Η παρακολούθηση  της ποιότηταςτων υδάτων κολύμβησης για την περίοδο 2017 έως 2023 θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την ένταξη της πράξης "Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

  Αναλυτικά, τα 290 σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμες ακτές κολύμβησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτυπώνονται στον κατωτέρω χάρτη

   

   

   

   

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάρτιος 14, 2017

Σελίδες

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal