Ορισμός κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2013

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 190066/8-4-2013 σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2013.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Μάιος 8, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal