Ετήσια Έκθεση ΕΕ για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων του 2012

Καθώς πλησιάζει η τρέχουσα κολυμβητική περίοδος οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να ενημερωθούν για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων των παρακολουθούμενων ακτών της χώρας.

Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων του 2012, όπως αυτά εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Κράτη μέλη και επεξεργάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάιος 21, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal