Νέες λειτουργίες Ιστοτόπου

Προστέθηκαν στον Ιστότοπο οι παρακάτω νέες λειτουργίες:

  • ο σύνδεσμος "Σημερινές Δειγματοληψίες Ακτών"  που είναι προσβάσιμος από το Μενού "Δημοφιλή" προσφέρει καθημερινή πληροφόρηση για την διενέργεια επισκέψεων λήψης δείγματος υδάτων στα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το έτος 2013.
  • παρουσίαση αναλυτικών αποτελεσμάτων δειγματοληψιών για τα έτη 2007-2012. Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου "Αναζήτηση Σημείου Παρακολούθησης"  που βρίσκεται στην κατηγορία "Πρόγραμμα" του κεντρικού μενού. Μετά την αναζήτηση του σημείου δειγματοληψίας είναι δυνατή η παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας τους συνδέσμου της πρώτης στήλης του πίνακα.
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Μάιος 29, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal