Πρόγραμμα Δειγματοληψιών για το μήνα Μάιο 2013

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα δειγματοληψιών για το μήνα Μάιο του 2013 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το 2013-2015. Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδω.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Μάιος 30, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal