Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων δειγματοληψίας Μαΐου 2013

Ξεκίνησε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δειγματοληψίας για τον μήνα Μάιο. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή  μέσω του κεντρικού μενού από τον σύνδεσμο "Πρόγραμμα"->"Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης". Αφού επιλεγεί το σημείο δειγματοληψίας πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Κωδικός σημείου" μεταφερόμαστε στον πίνακα με τα αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψίας για το επιλεγμένο σημείο. Για την προβολή και εκτύπωση του δελτίου δειγματοληψίας επιλέγουμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Ημερομηνία Δειγματοληψίας".

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal