Μηνιαία Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης

Τα αποτελέσματα του προγράμματος Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για κάθε μήνα θα δημοσιοποιούνται μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του κεντρικού μενού από τον σύνδεσμο "Πρόγραμμα"->"Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης". Αφού επιλεγεί το σημείο δειγματοληψίας πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Κωδικός σημείου" μεταφερόμαστε στον πίνακα με τα αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψίας για το επιλεγμένο σημείο. Για την προβολή και εκτύπωση του δελτίου δειγματοληψίας επιλέγουμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Ημερομηνία Δειγματοληψίας".

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Αύγουστος 1, 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal