Ορισμός κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2014

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 446/30-04-2014 σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2014.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Μάιος 2, 2014

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal