Ποιότητα υδάτων κολύμβησης των ακτών Αγυιά, Δάφνη, Μποζαΐτικα του Δήμου Πατρέων για τη κολυμβητική περίοδο του 2014

Με αναφορά στην πρόσφατη αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ετήσιας έκθεσης για το 2013, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις ακτές Αγυιά, Δάφνη και Μποζαΐτικα του Δήμου Πατρέων που χαρακτηρίστηκαν ως ανεπαρκούς ποιότητας. Τα αποτελέσματα οφείλονται στις υψηλές συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων που παρατηρήθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του έτους 2010 και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των σημείων και στην κολυμβητική περίοδο του 2013, ενώ η ποιότητα των υδάτων εμφανίζει συνεχή βελτίωση τα έτη που ακολούθησαν 2011, 2012 και 2013. Με το παρόν έγγραφο ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και ο Δήμος Πατρέων ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουομένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (σύσταση για απαγόρευση κολύμβησης) για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο του 2014. Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 30, 2014

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal