Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος ιστοτόπου

Επιλύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα στον ιστότοπο και είναι  πλέον εφικτή η εκτύπωση της αγγλικής εκδοχής των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2015

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal