Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017

Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2017 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στoν κατωτέρω σύνδεσμο καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2017
 
 
 

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal