Μητρώο & Γαλάζιες Σημαίες

Το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης, που καταρτίστηκε από την τ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων, νυν Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό των υδάτων κολύμβησης, σε εθνικό επίπεδο. Το Μητρώο, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από τη  Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο και αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως η επίσημη θέση της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Foundation for Environmental Education, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα, κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» (“BLUE FLAG”). Το έτος 2023 βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία 617 ελληνικές ακτές, 18 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη.

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal