Ανακοινώσεις

 • Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016

  Ηπαρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2016 πραγματοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Στον κατωτέρω χάρτη καταχωρούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων κατά την κολυμβητική περίοδο έτους 2016

     

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2015

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2015 σε 1.508 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.542 σημείων που παρακολουθήθηκαν, καθώς το 2015 εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά 34 νέα σημεία.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2012-2015), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.542 σημεία εκ των οποίων τα 1.540 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1.499 σημεία (99,40%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 9 σημεία (0.60%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2015 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το έτος 2015 αποτυπώνεται στον κατωτέρω χάρτη.

   

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2016
 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου 2016

  Δημοσιεύτηκε η  υπ΄αριθμ. οικ.125671/18-5-2016 απόφαση σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2016.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 26, 2016
 • Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος ιστοτόπου

  Επιλύθηκαν τα τεχνικά προβλήματα στον ιστότοπο και είναι  πλέον εφικτή η εκτύπωση της αγγλικής εκδοχής των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Ημερομηνία: 
  Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2015
 • Αγγλική έκδοση δελτίων δειγματοληψίας

  Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην αγγλική εκδοχή των μηνιαίων δελτίων δειγματοληψίας των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ελληνική εκδοχή των αποτελεσμάτων  έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Αύγουστος 11, 2015
 • Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 1.518 σημεία της χώρας, από το σύνολο των 1.540 σημείων που παρακολουθήθηκαν, καθώς το 2014 εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης για πρώτη φορά 22 νέα σημεία.

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2011-2014), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση.

  Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1.540 σημεία εκ των οποίων τα 1.538 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Τα νέα σημεία δεν αξιολογήθηκαν καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1.495 σημεία (98,48%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 23 σημεία (1,52%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2014 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr. Στην ιστοσελίδα επίσης περιέχονται ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία.

  Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:

  «Η ποιότητα των νερών των θαλασσών αλλά και των λιμνών μας είναι γνωστή και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται με επιστημονικά άρτιο τρόπο με τις ετήσιες εκθέσεις που προετοιμάζει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ και τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Μέριμνα και υποχρέωση όλων μας, Πολιτείας και πολιτών, είναι να προστατεύουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε για πάντα την ποιότητα των νερών μας.»

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 24, 2015
 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2015

  Δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 100814/8-05-2015 σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2015.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 14, 2015
 • Ποιότητα υδάτων κολύμβησης των ακτών Αγυιά, Δάφνη, Μποζαΐτικα του Δήμου Πατρέων για τη κολυμβητική περίοδο του 2014

  Με αναφορά στην πρόσφατη αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ετήσιας έκθεσης για το 2013, η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις ακτές Αγυιά, Δάφνη και Μποζαΐτικα του Δήμου Πατρέων που χαρακτηρίστηκαν ως ανεπαρκούς ποιότητας. Τα αποτελέσματα οφείλονται στις υψηλές συγκεντρώσεις των εξεταζόμενων μικροβιολογικών παραμέτρων που παρατηρήθηκαν κατά την κολυμβητική περίοδο του έτους 2010 και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της ποιότητας των σημείων και στην κολυμβητική περίοδο του 2013, ενώ η ποιότητα των υδάτων εμφανίζει συνεχή βελτίωση τα έτη που ακολούθησαν 2011, 2012 και 2013. Με το παρόν έγγραφο ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και ο Δήμος Πατρέων ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των λουομένων, ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (σύσταση για απαγόρευση κολύμβησης) για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο του 2014. Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

  Ημερομηνία: 
  Δευτέρα, Ιούνιος 30, 2014
 • Ανακοίνωση για αναμόρφωση δικτύου

  Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προχώρησε στην αναδιαμόρφωση του μητρώου υδάτων κολύμβησης ανά περιφέρεια και αντιστοίχως το δίκτυο παρακολούθησης των κολυμβητικών ακτών.

  Η βασική αρχή της αναδιαμόρφωσης του μητρώου των κολυμβητικών ακτών είναι η  αντιστοίχηση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC. Σύμφωνα με την αρχή  αυτή, μια ακτή που παρακολουθείται σε περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλέον  αντιπροσωπευτικό σημείο. Σε περιπτώσεις ακτών μεγάλου μήκους που εμφανίζουν ποικίλες και με αυξημένες πιέσεις ρύπανσης κατά μήκος τους οι οποίες να δικαιολογούν την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων παρακολούθησης έγινε η παραδοχή κατ΄ αρχήν να διατηρούνται τα περισσότερα του ενός αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας - παρακολούθησης με την ταυτόχρονη δημιουργία χωριστών ακτών (δημιουργία δύο ανεξάρτητων πολυγώνων - ακτών).

  Το αναδιαμορφωμένο προς εφαρμογή τη διετία 2014-2015 μητρώο, εμφανίζεται στους συνδέσμους  που ακολουθούν :

  Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του δικτύου παρακολούθησης, τα σημεία δειγματοληψίας μετατοπίστηκαν σε πιο αντιπροσωπευτική θέση εντός της παρακολουθούμενης ακτής, διατηρώντας την ιστορικότητά τους. Η επιλογή της θέσης του σημείου, αλλά και γενικότερα της παρακολούθησης μιας ακτής, έγινε με βάση τα άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας, ήτοι:

  1. Το σημείο δειγματοληψίας να βρίσκεται στον τόπο των υδάτων κολύμβησης όπου αναμένεται:

  Α) το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων, ή
  Β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης

  και

  2. Όπου η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει επιβάλει μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδώσει μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης.

  Τέλος η λεκτική περιγραφή των σημείων παρακολούθησης έχει πλέον γεωγραφικό χαρακτήρα (π.χ. 100 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο σημείο είναι δυνατή, συμπληρωματικά της γεωγραφικής περιγραφής, να γίνεται και περιγραφή βάσει του χαρακτηριστικού γνωρίσματος.

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάιος 13, 2014
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 2150 σημεία (ακτές) της χώρας. Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών, αποτυπώνεται στην Εθνική Έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το 2013. Η αξιολόγηση έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις μικροβιολογικές παραμέτρους 2162 αντιπροσωπευτικών σημείων δειγματοληψίας και εφαρμόζοντας την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τελευταίων ετών (2010-2013).
  Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το 94% περίπου των υδάτων κολύμβησης ταξινομείται σε εξαιρετική ποιότητα, ενώ πρακτικά το σύνολο (99,8%) είναι κατάλληλο για κολύμβηση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.
   
  Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 2016 σημεία (93,8%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 111 σημεία (5,2%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 18 σημεία (0,8%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» και μόνο 5 σημεία (0,2%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
   
  Σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
  «Η χώρα κάνει συνολικά μία μεγάλη, διαρκή και δύσκολη προσπάθεια. Σε όλους τους τομείς βελτιωνόμαστε, σε σχέση με το παρελθόν. Το περιβάλλον και ειδικότερα τα ύδατα είναι ένας τομέας που, παρά την οικονομική κρισή, αργά αλλά σταθερά και με επιμονή βελτιωνόμαστε, αγγίζοντας επίπεδα αριστείας. Η θάλασσα και οι ακτές μας είναι συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Τα κολυμβητικά νερά και οι θάλασσές μας σημαίνουν πολλά και για τους Έλληνες και για τους επισκέπτες της χώρας. Ενόψει του καλοκαιριού αποδεικνύεται, με επιστημονικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα τους. Είναι διαρκής υποχρέωση όλων μας, πολιτείας και πολιτών, να διαφυλάξουμε αυτόν τον ανεκτίμητο θαλάσσιο θησαυρό μας.»
   
  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων της κολυμβητικής περιόδου 2013 και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων - ακτών κολύμβησης δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Παρατήρησης.
  Στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr περιέχονται επίσης ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία. Μέσω του διαδραστικού ιστοτόπου επιτυγχάνεται η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.
   
  Συγκριτικά παραθέτουμε πίνακα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, όπως εμφανίζονται στις δύο τελευταίες εκθέσεις 2012 – 2013:
   
  Κατηγορία
  Ποιότητα
  Πλήθος σημείων 2012
  Ποσοστό 2012
  Πλήθος σημείων 2013
  Ποσοστό 2013
  Κατηγορία 1
  εξαιρετική
  2009
  93,2%
  2016
  93,77%
  Κατηγορία 2
  καλή
  114
  5,3%
  111
  5,16%
  Κατηγορία 3
  επαρκής
  26
  1,2%
  18
  0,84%
  Κατηγορία 4
  ανεπαρκής
  6
  0,3%
  5
  0,23%
   
  Σημ.: Η διαφορά μεταξύ των 2150 σημείων που ανακοινώνονται για το 2013 με τα 2162 συνολικά σημεία δειγματοληψίας οφείλεται στο ότι για τα 12 σημεία δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά στοιχεία τετραετίας για να καλύψουν τις προϋποθέσεις ανάλυσης της κοινοτικής οδηγίας.
  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 8, 2014

Σελίδες

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal