Ανακοινώσεις

 • Πρόγραμμα Δειγματοληψιών για το μήνα Μάιο 2013

  Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα δειγματοληψιών για το μήνα Μάιο του 2013 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το 2013-2015. Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδω.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 30, 2013
 • Νέες λειτουργίες Ιστοτόπου

  Προστέθηκαν στον Ιστότοπο οι παρακάτω νέες λειτουργίες:

  • ο σύνδεσμος "Σημερινές Δειγματοληψίες Ακτών"  που είναι προσβάσιμος από το Μενού "Δημοφιλή" προσφέρει καθημερινή πληροφόρηση για την διενέργεια επισκέψεων λήψης δείγματος υδάτων στα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το έτος 2013.
  • παρουσίαση αναλυτικών αποτελεσμάτων δειγματοληψιών για τα έτη 2007-2012. Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου "Αναζήτηση Σημείου Παρακολούθησης"  που βρίσκεται στην κατηγορία "Πρόγραμμα" του κεντρικού μενού. Μετά την αναζήτηση του σημείου δειγματοληψίας είναι δυνατή η παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας τους συνδέσμου της πρώτης στήλης του πίνακα.
  Ημερομηνία: 
  Τετάρτη, Μάιος 29, 2013
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 2155 σημεία (ακτές) της χώρας. Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2009-2012), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση. Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 2155 σημεία εκ των οποίων τα 2149 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 6 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 2009 σημεία (93,2%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 114 σημεία (5,3%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 26 σημεία (1,2%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» και μόνο 6 σημεία (0,3%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Οι θάλασσές μας, οι ακτές μας και το κλίμα της χώρας αποτελούν ανταγωνιστικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Υπερασπιζόμαστε, προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, στο πλαίσιο μίας πολιτικής με στόχο της αειφορία. Τα κολυμβητικά νερά της χώρας είναι «βάλσαμο» στην ψυχή του κάθε επισκέπτη της χώρας, αλλά και του κάθε Έλληνα. Οι θάλασσές μας άλλωστε είναι συνδεδεμένες, άρρηκτα, με την ιστορία, το παρόν αλλά, κυρίως, το μέλλον της χώρας. Ενόψει του καλοκαιριού αποδεικνύεται, με επιστημονικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα αυτών των πλεονεκτημάτων της χώρας. Και βέβαια είναι διαρκής υποχρέωση όλων μας, πολιτείας και πολιτών, να διαφυλάξουμε αυτόν τον ανεκτίμητο θαλάσσιο θησαυρό μας.»

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή περιέχονται ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία.

  Σε συνέχεια της αξιολόγησης των υδάτων κολύμβησης αύριο, Σάββατο 25/05/13, πραγματοποιείται η ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων ακτών και μαρινών από τη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων του FEE (πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες). Το Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”).

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Μάιος 24, 2013
 • Ετήσια Έκθεση ΕΕ για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων του 2012

  Καθώς πλησιάζει η τρέχουσα κολυμβητική περίοδος οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να ενημερωθούν για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων των παρακολουθούμενων ακτών της χώρας.

  Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων του 2012, όπως αυτά εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Κράτη μέλη και επεξεργάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

  Περισσότερα

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάιος 21, 2013
 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2013

  Δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 190066/8-4-2013 σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2013.

  Ημερομηνία: 
  Τετάρτη, Μάιος 8, 2013
 • Προκήρυξη διαγωνισμών για την Παρακολούθηση Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης για την περίοδο 2013-2015

  Η E.Γ.Υ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ.60/2007, πέντε διαγωνισμούς με ξεχωριστές προκηρύξεις, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο για διαφορετικές περιοχές εφαρμογής, για την ανάδειξη Αναδόχων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών:

  1. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-  Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου, για την περίοδο 2013-2015».
  2. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την περίοδο 2013-2015»
  3. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2013-2015»
  4. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος, για την περίοδο 2013-2015»
  5. «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Κρήτης και Πελοποννήσου, για την περίοδο 2013-2015»

  Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους διαγωνισμούς.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη  μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 9-4-2013, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του  Υ.Π.Ε.Κ.Α., Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 - Αθήνα, Τ.Κ.  115 26, 10ος Όροφος, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 8:00 π.μ. - 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονική μορφή. Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος επιβάρυνσης. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών από της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR.

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάρτιος 12, 2013
 • Νέα Εγκύκλιος

  Με την εγκύκλιο "Διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης" ρυθμίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου, μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών.

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Απρίλιος 27, 2012

Σελίδες

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal