Ανακοινώσεις

 • Ορισμός κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2014

  Δημοσιεύτηκε η Απόφαση υπ΄αριθμ. οικ. 446/30-04-2014 σχετικά με τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2014.

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Μάιος 2, 2014
 • Διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

  Δεδομένου  ότι,  κατά  την  πρώτη  εφαρμογή  της  υπ΄αριθμ.  οικ. 100172/27-4-2012  εγκυκλίου περί  της  διαδικασίας  αναθεώρησης  του δικτύου  παρακολούθησης  της  ποιότητας  των  υδάτων κολύμβησης το έτος 2012,  υποβλήθηκε  από τους ενδιαφερόμενους φορείς  σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων  αιτημάτων  προσθήκης  και  αφαίρεσης  ακτών,  η  Ειδική Γραμματεία  Υδάτων  του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Η διαδικασία της εν λόγω αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί το έτος 2013 και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του έτους 2014 και το έτος 2014 και θα ισχύει από την κολυμβητική περίοδο του έτους 2015. Στη συνέχεια, η αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης θα πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια με έναρξη το έτος 2016.

  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Αύγουστος 1, 2013
 • Μηνιαία Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Παρακολούθησης

  Τα αποτελέσματα του προγράμματος Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για κάθε μήνα θα δημοσιοποιούνται μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του κεντρικού μενού από τον σύνδεσμο "Πρόγραμμα"->"Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης". Αφού επιλεγεί το σημείο δειγματοληψίας πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Κωδικός σημείου" μεταφερόμαστε στον πίνακα με τα αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψίας για το επιλεγμένο σημείο. Για την προβολή και εκτύπωση του δελτίου δειγματοληψίας επιλέγουμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Ημερομηνία Δειγματοληψίας".

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Αύγουστος 1, 2013
 • Εκστρατεία Ενημέρωσης για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας»

  Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των καλυτέρων της Ευρώπης.

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), διοργανώνει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας».

  Περισσότερα εδώ.

  Ημερομηνία: 
  Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2013
 • Πρόγραμμα Δειγματοληψιών κολυμβητικής περιόδου του 2013

  Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα δειγματοληψιών για την κολυμβητική  περίοδο του 2013 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το 2013-2015. Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδω.

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Ιούλιος 12, 2013
 • Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων δειγματοληψίας Μαΐου 2013

  Ξεκίνησε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δειγματοληψίας για τον μήνα Μάιο. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή  μέσω του κεντρικού μενού από τον σύνδεσμο "Πρόγραμμα"->"Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης". Αφού επιλεγεί το σημείο δειγματοληψίας πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Κωδικός σημείου" μεταφερόμαστε στον πίνακα με τα αναλυτικά αποτελέσματα δειγματοληψίας για το επιλεγμένο σημείο. Για την προβολή και εκτύπωση του δελτίου δειγματοληψίας επιλέγουμε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη στήλη "Ημερομηνία Δειγματοληψίας".

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2013
 • Πρόγραμμα Δειγματοληψιών για το μήνα Μάιο 2013

  Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα δειγματοληψιών για το μήνα Μάιο του 2013 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το 2013-2015. Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδω.

  Ημερομηνία: 
  Πέμπτη, Μάιος 30, 2013
 • Νέες λειτουργίες Ιστοτόπου

  Προστέθηκαν στον Ιστότοπο οι παρακάτω νέες λειτουργίες:

  • ο σύνδεσμος "Σημερινές Δειγματοληψίες Ακτών"  που είναι προσβάσιμος από το Μενού "Δημοφιλή" προσφέρει καθημερινή πληροφόρηση για την διενέργεια επισκέψεων λήψης δείγματος υδάτων στα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κολυμβητικών Ακτών για το έτος 2013.
  • παρουσίαση αναλυτικών αποτελεσμάτων δειγματοληψιών για τα έτη 2007-2012. Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου "Αναζήτηση Σημείου Παρακολούθησης"  που βρίσκεται στην κατηγορία "Πρόγραμμα" του κεντρικού μενού. Μετά την αναζήτηση του σημείου δειγματοληψίας είναι δυνατή η παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας τους συνδέσμου της πρώτης στήλης του πίνακα.
  Ημερομηνία: 
  Τετάρτη, Μάιος 29, 2013
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης - Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη

  Ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε 2155 σημεία (ακτές) της χώρας. Η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2009-2012), αποτυπώνεται σε ειδική έκθεση. Η χώρα μας, σε συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

  Συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 2155 σημεία εκ των οποίων τα 2149 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 6 σε εσωτερικά ύδατα (συγκεκριμένα σε λίμνες). Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 2009 σημεία (93,2%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 114 σημεία (5,3%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», 26 σημεία (1,2%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» και μόνο 6 σημεία (0,3%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

  Σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Οι θάλασσές μας, οι ακτές μας και το κλίμα της χώρας αποτελούν ανταγωνιστικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Υπερασπιζόμαστε, προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, στο πλαίσιο μίας πολιτικής με στόχο της αειφορία. Τα κολυμβητικά νερά της χώρας είναι «βάλσαμο» στην ψυχή του κάθε επισκέπτη της χώρας, αλλά και του κάθε Έλληνα. Οι θάλασσές μας άλλωστε είναι συνδεδεμένες, άρρηκτα, με την ιστορία, το παρόν αλλά, κυρίως, το μέλλον της χώρας. Ενόψει του καλοκαιριού αποδεικνύεται, με επιστημονικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα αυτών των πλεονεκτημάτων της χώρας. Και βέβαια είναι διαρκής υποχρέωση όλων μας, πολιτείας και πολιτών, να διαφυλάξουμε αυτόν τον ανεκτίμητο θαλάσσιο θησαυρό μας.»

  Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2012 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.bathingwaterprofiles.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή περιέχονται ιστορικά στοιχεία για την αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και χάρτης με όλες τις παρακολουθούμενες ακτές κολύμβησης και σχετικά αναλυτικά στοιχεία.

  Σε συνέχεια της αξιολόγησης των υδάτων κολύμβησης αύριο, Σάββατο 25/05/13, πραγματοποιείται η ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων ακτών και μαρινών από τη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων του FEE (πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες). Το Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”).

  Ημερομηνία: 
  Παρασκευή, Μάιος 24, 2013
 • Ετήσια Έκθεση ΕΕ για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων του 2012

  Καθώς πλησιάζει η τρέχουσα κολυμβητική περίοδος οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να ενημερωθούν για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων των παρακολουθούμενων ακτών της χώρας.

  Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα των κολυμβητικών υδάτων του 2012, όπως αυτά εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Κράτη μέλη και επεξεργάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

  Περισσότερα

  Ημερομηνία: 
  Τρίτη, Μάιος 21, 2013

Σελίδες

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal